×
×

فروردین ماه 1402

اولین و تنها پژوهشنامه تخصصی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور منتشر شد

اولین و تنها پژوهشنامه تخصصی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور منتشر شد

با همکاری دانشگاه اصفهان و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیر ماندگار)، اولین شماره دو فصلنامه «پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به عنوان اولین و تنها پژوهشنامه علمی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور، منتشر شد.

  • فروردین 23, 1402
  • 0 بازدید
  • ۰