×
×

بایگانی‌های فروردین 1402 - صفحه 2 از 2 - خبرنامه بنیاد آلاء

اولین و تنها پژوهشنامه تخصصی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور منتشر شد

اولین و تنها پژوهشنامه تخصصی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور منتشر شد

با همکاری دانشگاه اصفهان و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیر ماندگار)، اولین شماره دو فصلنامه «پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به عنوان اولین و تنها پژوهشنامه علمی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور، منتشر شد.

  • 23 فروردین 1402